Volajte: 031 202 13 10 E-mail: info@wetBLOC.sk
wetBLOC

Nezaradené

Realizácie

Spoločnosť wetBloc s.r.o. od roku 2017 úspešne pomáha klientom s problémom vlhkosti stien budov.

Hydroizolačná clona domu

Poškodená hydroizolačná clona je problém Hydroizolačná clona domu by mala byť tou najdlhšie životaschopnou časťou domu. Žiaľ, vzhľadom ku kyslým dažďom, které presakujú do pôdy, ich reakciou so soľami vznikajú agresívne roztoky, ktoré pôvodné bitúmenové...

Podpis bezpečnostný list produktu wetBLOC

Bezpečnostný list produktu wetBLOC

Bezpečnostný list Bezpečnostný list produktu obsahuje informácie k produktu, zdravotných rizík, bezpečnostných opatrení. Bezpečnostný list v PDF 1. Označenie látky / príprava produktu názov: PERMADICHTGEL / WETBLOC spoločnosť: Hoffmann &...