Poškodená hydroizolačná clona je problém

Hydroizolačná clona domu by mala byť tou najdlhšie životaschopnou časťou domu. Žiaľ, vzhľadom ku kyslým dažďom, které presakujú do pôdy, ich reakciou so soľami vznikajú agresívne roztoky, ktoré pôvodné bitúmenové izolácie rozkladajú už od 35 rokov veku.

Takto zničená, či celkom chýbajúca hydroizolačná clona má za následok obnovenie kapilárneho vzlínania vodných roztokov v stavebnom materiáli vplyvom povrchového napätia vody v asiakavých
materiáloch. Toto vzlínanie vody môže dosiahnuť až do výšky 3 m nad zdrojom vody.

Tejto činnosti mnohokrát napomáhajú zničené okapové zvody. Naviac, dom môže byť pri prudkých ďažďoch zasiahnutý pritekajúcou vodou z blízkeho svahu či cesty. Vzlínajúca voda v stavebnom materiáli obsahuje zemnú soľ, ktorá na povrchu omietky steny pri svojej kryštalizácii zväčšuje svoj objem až o 7 %, čím dochádza k degradácii omietok a ich následnému odpadávaniu.

K celkovej záťaži v pivniciach domov môže negatívne prispeť aj tlaková voda.

Podľa rozsahu poškodenia je nuné aplikovať vodorovnú, alebo plošnú ochranu pomocou gélu wetBLOC.

Typicky poškodená hydroizolačná clona
Typicky poškodená hydroizolačná clona domu.

Poškodená hydroizolačná clona - vodorovná aplikácia wetBLOC
Poškodenie s vodorovnou aplikáciou gélu wetBLOC.